zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przez Gminę Łabiszyn w 2023r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 11 maja 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 w Bydgoszczy za cenę 562 533,76 zł brutto (w skład której wchodzą szacowane opłaty i prowizje ponoszone przez Zamawiającego w trakcie spłaty kredytu) . Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:
Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/40463/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (20 kwietnia 2023, 14:38:29)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (17 maja 2023, 10:29:21)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 534