zamówienie na:

Budowa układu inteligentnej sieci wod-kan. wraz z systemem EBOK dla obsługi odbiorców usług na obszarze gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2023
wartość: powyżej 'progów unijnych' na podst. ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 czerwca 2023  09:00
- Dostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:
Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39073/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (17 marca 2023, 08:11:55)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (25 maja 2023, 07:04:22)
Zmieniono: przesunięto termin otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224