zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie dz. nr 234/5 - Obórznia i 84, 58, 32/1, 62 Nowe Dąbie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z możliwością negocjacji
nr sprawy: IGM.271.3.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 16 marca 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę GABRODROG Paweł Kubicki Sp. z o.o ul. Kasztanowa 19 88-400 Żnin za cenę 1 098 066,23 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 94,64 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/38523/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (1 marca 2023, 14:11:33)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (5 kwietnia 2023, 13:13:00)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 731