zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.20.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 10 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia: w części 1 dotyczącej Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, wybrano Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, Kujawsko-Pomorskie Biuro Regionalne, ul. Łęczycka 35, 85-737 Bydgoszcz za cenę 279 094,40 zł. W części 2 dotyczącej Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego, wybrano TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa za cenę 42 377,50 zł. W części 3 dotyczącej Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie w części III Zamówienia. 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/33497/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Czapski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (31 października 2022, 14:19:25)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (8 grudnia 2022, 10:32:44)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 578