zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obórznia dz. nr 55, 24/58, 25

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.21.2022
wartość: powyżej 130 000 zł brutto
termin składania ofert: 25 października 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie kryterium cenowym i złożeniu ofert dodatkowych przez 3 najkorzystniejszych Wykonawców, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: TAMAX-BIS Budownictwo ul. Szkolna 2, 88-306 Dąbrowa za kwotę 476304,28 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/32686/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (19 października 2022, 11:40:56)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (10 listopada 2022, 13:53:01)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 562