zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w roku 2022

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.19.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 14 października 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Banków: Bank Spółdzielczy Pałuki ul. 700-lecia 41 w Żninie (Lider konsorcjum) i Bank Spółdzielczy w Szubinie, ul. Kcyńska 30, 89-200 Szubin za cenę 589 369,32 zł brutto (w skład której wchodzą szacowane opłaty i prowizje ponoszone przez Zamawiającego w trakcie spłaty kredytu)Wymieniony Wykonawca złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/32210/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (3 października 2022, 09:57:02)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (24 października 2022, 11:55:33)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 502