zamówienie na:

Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.17.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 16 września 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie termin związania ofertą oraz nie przedłożył dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 12 Pzp. Oferta następnego wykonawcy znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizacje przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/30792/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (31 sierpnia 2022, 15:39:55)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (4 listopada 2022, 08:05:07)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 586