zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.13.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 18 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 255 pkt 1 ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – zwaną dalej Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.  
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/29144/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (4 sierpnia 2022, 13:07:27)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (18 sierpnia 2022, 13:23:25)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 888