zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.11.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 19 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia w: a) części 1 dot. dostawy laptopów, b) części 2 dot. dostawy komputerów stacjonarnych; c) części 3 dot. dostawy tabletów wybrano ofertę złożoną przez firmę: g.IT Solutions Michał Daszkiewicz ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując najwyższą ocenę dla poszczególnych części zamówienia uwzględnieniem kryterium wyboru ofert. 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/29124/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (3 sierpnia 2022, 15:43:48)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (3 października 2022, 12:56:57)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 842