zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn." – przetarg powtórzony

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.9.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 28 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: LUG Light Factory Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra za cenę 213 104,45 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 96,30 pkt. 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/28119/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (5 lipca 2022, 15:01:09)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (19 sierpnia 2022, 13:25:59)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 688