zamówienie na:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Smogorzewo (dz. Nr 306) i Obórznia (dz. Nr 99)

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę GABRODROG Sp. z o.o. Bożejewice 3 88-400 Żnin Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/23175/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (13 maja 2022, 13:26:20)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (13 czerwca 2022, 14:46:08)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 905