zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.6.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę PRODIB SP. z o.o. ul. Łabiszyńska 6 86-061 Olimpin. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/20859/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (13 maja 2022, 13:23:37)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (13 czerwca 2022, 14:44:44)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870