zamówienie na:

Remont budynku komunalnego Nowy Rynek 13 w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 10 marca 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 225 035,37 zł brutto 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/18050/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (22 lutego 2022, 17:12:06)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (18 marca 2022, 12:34:40)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 662