zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn w 2022r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.8.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 17 grudnia 2021  10:30
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 ust. 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: ENEA S.A. Pastelowa 8 60-198 Poznań . Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty, za kwotę: Części 1: 467 898,61 zł brutto; Część 2: 713 851,86 zł brutto. 
Dokumenty przetargowe oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-labiszyn

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (9 grudnia 2021, 18:14:40)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (30 grudnia 2021, 13:36:50)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 935