zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn w 2022r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 3 grudnia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 i Art. 255 pkt. 2, w związku z art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, odrzuca ofertę złożoną przez ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań w Części 1 i Części 2 przedmiotu zamówienia, ze względu na błędy w obliczeniu ceny. W związku z tym, że złożone oferty były jednymi ofertami w postępowaniu, informujemy o unieważnieniu postępowania.  
Dokumenty przetargowe oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-labiszyn

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (25 listopada 2021, 17:04:40)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (9 grudnia 2021, 14:56:18)
Zmieniono: unieważniono postępowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1486