zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w latach 2022 - 2023

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty, za kwotę: 7 203 604,10 zł brutto 
Dokumenty przetargowe oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-labiszyn  

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (22 września 2021, 17:39:48)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (30 grudnia 2021, 13:44:13)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1918