zamówienie na:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Jabłowo Pałuckie, Smerzyn, Ojrzanowo

zamawiający: Gmina Łabiszn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.4.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 13 maja 2021  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG", ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 725 430,51 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie prowadzonego postępowania (platforma zakupowa)  
 Dokumenty przetargowe oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-labiszyn

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (28 kwietnia 2021, 15:42:12)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (18 maja 2021, 15:04:52)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 665