zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn od km 0+505 do km 2+502,97 znak sprawy: IGM.271.3 .2021

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: El-Kajo Sp. z o. o. ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz za cenę 706 516,31 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie prowadzonego postępowana (platforma zakupowa) 

 Dokumenty przetargowe oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-labiszyn  


metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 kwietnia 2021, 16:35:15)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (21 maja 2021, 12:54:23)
Zmieniono: poprawiono informację o wyniku przetargu na platformie zakupowej. Zmiana informacji nie miała wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1215