zamówienie na:

Dostawa autobusu 24 osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2020
wartość: ponizej 214000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Bus-Center Tomasz Gad ul. Spacerowa 26B, 26-067 Strawczyn za cenę 311 190,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 99 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ. 
informacja o wyniku przetargu (627kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami_IGM_271_8_2020 (646kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540406918_N_2021 (89kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia540406915_N_2021 (74kB) pdf
ogloszenie_777511_N_2020 (726kB) pdf
SIWZ_IGM_271_8_2021_zmiana_z_21_01_2021 (524kB) pdf
SIWZ_IGM_271_8_2020 (522kB) pdf
załącznik_nr1_zmiana_z_21_01_2021 (337kB) word
załącznik_nr2_zmiana_z_21_01_2021 (97kB) word
załącznik_nr3 (58kB) word
załącznik_nr4 (53kB) word
załącznik_nr5 (279kB) pdf
załącznik_nr6 (64kB) word


UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA: 
a)TERMIN SKŁADANIA OFERT – NA DZIEŃ 28.01.2021r na godz. 11:00 
b)SIWZ w zakresie terminu składania ofert i  odstąpieniem od wymogu ubezpieczenia OC/AC/NNW(zmiana zaznaczona kolorem czerwonym)
c)Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie Tabela Lp. 31 – poprzez wykreślenie, które jest jednoznaczne z odstąpieniem od wymogu ubezpieczenia OC/AC/NNW na okres 30 dni (zmiana zaznaczona kolorem czerwonym)
d)załącznik nr 2 w zakresie oświadczenia o wymogu zatrudnienia na umowę o pracę (zmiana zaznaczona kolorem czerwonym)


Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 21.01.2021    
1. Pytanie
Zamawiający wymaga ubezpieczenia pojazdu (OC/AC/NNW) na okres min. 30 dni. Proszę o rezygnację z tego wymogu, ponieważ standardowy okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
 
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy. W związku z problemem uzyskania ubezpieczenia na okres krótszy niż 1 rok, Zamawiający odstępuje od wymogu ubezpieczenia pojazdu OC/AC/NNW na okres 30 dni. Jednocześnie zmienia załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie dotychczasowej pozycji 31.  
 
2. Pytanie
Zamawiający w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ określił kryterium wyposażenia (opcjonalnego) klimatyzacji fabrycznej (climatronic) oraz dachowej automatycznej. Pojazd, który zamierza zaoferować Wykonawca jest wyposażony w klimatyzację fabryczną przednią oraz dachową zamontowaną na linii produkcyjnej przez producenta pojazdu bazowego. Oba urządzenia są sterowane za pomocą tego samego panelu elektronicznego na desce rozdzielczej. Układ wymaga ustawienia na wyświetlaczu żądanej temperatury i nadzoruje elektronicznie utrzymywanie tej temperatury.  Kierowca musi jedynie ustawić siłę pracy wentylatorów. Czy w takim przypadku Wykonawca może uznać, iż jest to klimatyzacja automatyczna?

Odpowiedź: Nie.
Za klimatyzację automatyczną Zamawiający rozumie klimatyzację, w której ustawienie żądanej temperatury powoduje, że klimatyzacja automatycznie ustawia siłę nadmuchu. Jeżeli siła nadmuchu jest sterowana ręcznie to mówimy o klimatyzacji manualnej lub pół automatycznej którą Zamawiający nie traktuje jako automatyczną a manualną.
Jednocześnie zamawiający informuje, że zastosowanie dwóch odrębnych klimatyzacji – fabrycznej dla kierowcy i dachowej dla przedziału pasażerskiego musi wiązać z możliwością oddzielnego, niezależnego sterowania nimi. Czy to w ramach jednego panelu czy dwóch odrębnych. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której za pomocą jednego panelu oby dwie klimatyzacje współpracowałyby wspólnie.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (31 grudnia 2020, 15:10:28)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (19 lutego 2021, 13:52:54)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IGM.271.8.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1222