zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2020
wartość: poniżej 2014 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Kujawsko – Pomorski Transport Samochodow S.A. ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek za cenę 617 414,40 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty