zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w roku 2020

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.13.2019
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 2 094 336,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty 
informacja o wyniku przetargu (37kB) pdf
protokół z otwarcia (31kB) pdf
ogłoszenie_2019_S 170-415668 (133kB) pdf
SIWZ_zm_z_dn_01_10_2019 (526kB) pdf
załącznik_nr1 (386kB) pdf
załącznik_nr1a (156kB) pdf
załącznik_nr1c (147kB) pdf
załącznik_nr1e (125kB) pdf
załącznik_nr1f (106kB) pdf
załącznik_nr3 (98kB) pdf
załącznik_nr5 (104kB) pdf
załącznik_nr7 (116kB) pdf
załącznik_nr9_zm_z_dn_01_10_2019 (43kB) word
załącznik_nr11_zm_z_dn_01_10_2019 (294kB) pdf

ZMIANY W SIWZ I ZAŁĄCZNIKACH
1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodano klauzulę RODO,
2. W załączniku nr 9 do SIWZ - JEDZ poprawiono tytuł i numer postępowania
3. W załączniku nr 11 do SIWZ poprawiono omyłkę pisarską w komparycji do istonych warunków zamówienia było IGM.272.xx.2018 jest IGM.272.xx.2019
4. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (4 września 2019, 15:03:59)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (28 października 2019, 15:23:12)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1664