zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w 2019r

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2019
wartość: ponizej 221 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w 2019r, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie ul. 700 lecia 41, Żnin za cenę 131 829,59 zł w skład której wchodzi marża banku, prowizja przygotowawcza oraz WIBOR 3M ( dla porównywania ofert ustalony na poziomie 1,72%)