zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
nr sprawy: IGM.271.5.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2019  15:30
wynik postępowania: w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1166434), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Biuro Inżynierii Środowiska s. c. Ewa Pianowska i Marek Pianowski ul. Staroszkolna 16/28 85-209 Bydgoszcz za cenę 15 990,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy.  




informacja o wyniku zapytania ofertowego (370kB) pdf
protokol_z_otwarcia_ofert (22kB) pdf
ogłoszenie - baza konkurencyjności
WZ_IGM_271_5_2019 (488kB) pdf
załącznik_nr1 (128kB) word
załącznik_nr2 (128kB) word
załącznik_nr3 (103kB) word
załącznik_nr4 (258kB) pdf
załącznik_nr5 (104kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (12 lutego 2019, 16:20:08)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (22 lutego 2019, 14:45:21)
Zmieniono: dodano informację o wyniku zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 910