zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.3.2019
wartość: ponizej 221 000
termin składania ofert: 7 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko – Pomorski ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń za cenę 166 366,25 zł w skład której wchodzi marża banku, prowizja przygotowawcza oraz WIBOR 3M ( dla porównywania ofert ustalony na poziomie 1,72%),