zamówienie na:

Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.1.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę TECHWATER Marek Jarosz ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz za cenę 516 713,32 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 87,80 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 
ogłoszenie_510079228_N_2019 (571kB) pdf
informacja_o_wyniku_przetargu (533kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (33kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_540011988-N-2019 (419kB) pdf


Zmiany w ogłoszeniu.
W związku z nieścisłością związaną z warunkami zapisami w sekcji III pkt. 2.2 ogłoszenia 5042330N_2019 a SIWZ zamawiający usunął z ogłoszenia o zamówieniu zapis dotyczący wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (16 stycznia 2019, 15:24:04)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (5 czerwca 2019, 15:40:13)
Zmieniono: zdjęto: ogłoszenie o zamówieniu nr 504233-N-2019, oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do SIWZ od nr 1 do 30

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1051