zamówienie na:

Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.16.2018
wartość: 2 399 933,12
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 1 958 919,45 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ. 
informacja o wyniku przetargu (62kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (41kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_500298736_N (439kB) pdf
ogloszenie_655915_N_2019 (734kB) pdf
SIWZ_IGM_271_16_2018_zmieniony (600kB) pdf
SIWZ_IGM_271_16_2018 (600kB) pdf
załącznik_nr1 (135kB) word
załącznik_nr2 (59kB) word

UWAGA!

W związku z publikacją odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmianami w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 21.12.2018r. do godz. 11:00

Jednocześnie informujemy, że zmiany w sekcji III ogłoszenia o zamówieniu nie powodują zmian warunków udziału w postępowaniu, zmiana podyktowana została omyłką opisaną w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (30 listopada 2018, 15:10:44)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (22 lutego 2019, 10:58:30)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1730