zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.17.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: PKS w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 58, skr. poczt. 21. 85-097 Bydgoszcz za cenę 474 320,00 zł brutto  
informacja o wyniku przetargu (45kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (66kB) pdf
ogłoszenie_654317_N_2018 (723kB) pdf
SIWZ_IGM_271_16_2018 (480kB) pdf
załącznik_nr1 (74kB) word
załącznik_nr2 (39kB) word
załącznik_nr3 (34kB) word
załącznik_nr4 (10012kB) pdf
załącznik_nr5 (35kB) word
załącznik_nr6 (34kB) word
załącznik_nr7 (77kB) word
załącznik_nr8 (78kB) word
załącznik_nr9 (218kB) pdf
załącznik_nr10 (51kB) word


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
1. W jakim terminie Zamawiający poda wykonawcy konkretne godziny dowozów i odwozów uczniów, do których wykonawca jest zobowiązany zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.
Odpowiedź: Konkretne godziny dowozów i odwozów zostaną ustalone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ wynikają one z bieżących planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych i będą one podlegały modyfikacji podczas trwania przedmiotowej umowy.

2. Zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ – wykaz tras, Zamawiający przewiduje dla trasy I, dwa dowozy i dwa odwozy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy ten zapis oznacza w przypadku odwozów, iż Wykonawca jest zobowiązany odwieźć dzieci tylko i wyłącznie dwoma różnymi kursami w zależności o której kończą się zajęcia w szkole.
Odpowiedź: Tak.
Czy Zamawiający przewiduje sytuacje, iż zajęcia w szkole kończą się o tak różnych porach, iż zachodzi potrzeba dokonania więcej niż 2 odwozów. Jeżeli tak to proszę podać ile maksymalnie odwozów Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na podstawie niniejszego zamówienia, w ramach trasy nr I.
Odpowiedź: Nie.

3.  Zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ – wykaz tras, Zamawiający przewiduje dla trasy II, III, IV, V, VI, VII, VIII jeden dowóz i jeden odwóz. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy ten zapis oznacza w przypadku odwozów, iż Wykonawca jest zobowiązany odwieźć dzieci tylko i wyłącznie jednym kursem w zależności o której kończą się zajęcia w szkole.
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający przewiduje sytuacje, że zajęcia w szkole kończą się o tak różnych porach, iż zachodzi potrzeba dokonania więcej niż 1 odwozu. Jeżeli tak to proszę podać ile maksymalnie odwozów Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na podstawie niniejszego zamówienia, w ramach trasy nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
Odpowiedź: Nie.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (28 listopada 2018, 12:02:18)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (21 grudnia 2018, 14:28:50)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 977