zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łabiszyn w roku 2019

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.12.2018
wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 1 614 816,00 zł brutto.