zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2018
wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Modernizację drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 379 684,42 zł brutto  
informacja o wyniku przetargu (98kB) pdf
protokół z otwarcia kopert z ofertami (77kB) pdf
ogłoszenie_533997-N-2018 (665kB) pdf
SIWZ_271_7_2018 (410kB) pdf
załącznik_nr1 (73kB) word
załącznik_nr2 (39kB) word
załącznik_nr3 (34kB) word
załącznik_nr4 (44kB) word
załącznik_nr5 (35kB) word
załącznik_nr6 (34kB) word
załącznik_nr7 (374kB) pdf
załącznik_nr8 (231kB) pdf
załącznik_nr9 (348kB) pdf
załącznik_nr10 (1138kB) pdf
załącznik_nr11 (1470kB) pdf
załącznik_nr12 (689kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Pytanie: W załącznikach do przetargu „Modernizacja drogi gminnej Smerzyn – Klotyldowo” nie zostały załączone Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Proszę o ich załączenie.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej drogi, który zgodnie z obowiązującym przepisami nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia w organie architektoniczno – budowlanym. W związku z powyższym, zgodnie z §  4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nie jest dokumentem wymaganym. Jednocześnie zamawiający przypomina, że nie zwalnia to Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji do stosowania materiałów zgodnych z obowiązującym normami.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (21 marca 2018, 11:25:42)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (20 kwietnia 2018, 13:22:23)
Zmieniono: poprawiono plik informacji o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 145421