zamówienie na:

Budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2018
wartość: ponizej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej (firmy: Techwater Marek Jarosz ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz – cena: 543 327,90 zł brutto) znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
informacja o unieważnieniu postępowania (56kB) pdf
protokół z otwarcia kopert z ofertami (48kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_500058799-N-2018 (353kB) pdf
ogłoszenie_528183-N-2018 (659kB) pdf
SIWZ_IGM_271_6_2018_poprawiony (394kB) pdf
załącznik_nr1 (74kB) word
załacznik_nr2 (39kB) word
załacznik_nr3 (34kB) word
załacznik_nr4 (44kB) word
załacznik_nr5 (35kB) word
załacznik_nr6 (34kB) word
załacznik_nr7 (763kB) pdf
załącznik_nr8_poprawiony (816kB) pdf
załacznik_nr9 (369kB) pdf


  Odpowiedzi na pytania Wykonawców
 
1. W jaki sposób system monitoringu ma informować Zamawiającego o zdarzeniach i awariach ?
Odpowiedź: za pomocą SMS-a.
 
2. Czy system monitoringu ma być przystosowany do połączenia z systemem wizualizacji ?
Odpowiedź: Tak. 
 
3. Czy możliwe jest wydłużenie czasu trwania realizacji zadania do 6 miesięcy ?
Szacowany czas realizacji :
 Koncepcja – 7 dni
Zatwierdzenie koncepcji przez zleceniodawce  -7 dni
projekt – 30 dni
ZUDP – 14 dni
Pozwolenie na budowę – 30 dni
 razem 88 dni (licząc bez opóźnień)
Odpowiedź: Tak, zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia na termin 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Zmiany w SIWZ
 
1.      W związku ze zmianą terminu wykonania zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej pojemności zbiornika, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.03.2018r. godz. 11:00
 
2.      Zmiany w SIWZ:
 
a)     W rozdziale 1 pkt. 1.1.1. SIWZ
 
Było:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 100 – 150 m3.


Jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności min.  150 m3.

b) W rozdziale 2 Termin wykonania zamówienia

Było:
4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Jest:
6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

c)  W rozdziale 12 Pkt. 11.1. SIWZ
Było:
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
23.03.2018r. godz. 11:15 

Jest:
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
30.03.2018r. godz. 11:15

d) W rozdziale 12 Pkt. 12.1. i 12.2.
 
Było:
12.1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 14, w terminie do dnia 23.03.2018 roku do godz. 11:00
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 23.03.2018 roku o godz. 11:15

Jest:
12.1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 14, w terminie do dnia 30.03.2018 roku do godz. 11:00
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 30.03.2018 roku o godz. 11:15
 


metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (8 marca 2018, 13:01:02)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (16 kwietnia 2018, 10:03:12)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 825