zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 130104C w miejscowości Jeżewice

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2018
wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont drogi gminnej nr 130104C w miejscowości Jeżewice, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rafał Szymczak P.H.U. ul. Jackowskiego 2 89-100 Nakło n/Notecią za cenę 273 037,25 zł brutto