zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez PKS w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 58 skr. poczt. 21, 85-097 Bydgoszcz, za cenę 228 830 zł brutto  
informacja_o_wyniku_przetargu_IGM_271_11_2017 (75kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (52kB) pdf
ogłoszenie (656kB) pdf
SIWZ_IGM_271_11_2017 (1010kB) pdf
załącznik_nr1_poprawiony (69kB) word
załącznik_nr2 (34kB) word
załącznik_nr3 (30kB) word
załącznik_nr4_poprawiony (3327kB) pdf
załącznik_nr5 (31kB) word
załącznik_nr6 (30kB) word
załącznik_nr7 (77kB) word
załącznik_nr8 (77kB) word
załącznik_nr9 (537kB) pdf

Zmiany z dn. 07.12.2017r.
poprawiono załącznik nr 1 - w treści było: Doświadczenie - waga 20%;
jest: Doświadczenie - waga 10%
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i ogłoszeniupoprawiono załącznik nr 4:
W wyniku błędu podczas skanowania dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w dniu 07.12.2017 zamawiający dokonuje zmiany wymienionego załącznika poprzez dodanie dodatkowej strony nieujętej w załączniku pierwotnym.
Zakres i ilość tras wymieniony w załączniku nr 4 nie uległ zmianie w stosunku do załącznika pierwotnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

1. Pytanie:
W związku z ogłoszonym przetargiem na: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018, zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji odnośnie szacowanej ilości uczniów.
 
Odpowiedź: Szacowana liczba uczniów została zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ i na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 467 uczniów.


metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 grudnia 2017, 15:47:38)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (22 grudnia 2017, 13:05:54)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909