zamówienie na:

Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie Część 2: Budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: IGM.271-1.6.2.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym, które opublikowane była na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1042890), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Pracownię Archeologiczną ARCHEO Aneta Trzcińska - Kałużna, ul. Kaliska 7/1, 85-602 Bydgoszcz za cenę 6000 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy. W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert: a) cena – waga 80% - 80 pkt, b) czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (min. 2 godz. max. 8 godz.) – 20 pkt.  
informacja o zapytaniu ofertowym (37kB) pdf
protokół z otwarcia kopert z ofertami (42kB) pdf
baza konkurencyjności
Warunki Zamówienia (957kB) pdf
załącznik nr 1 (126kB) word
załącznik nr 2 (127kB) word
załącznik nr 3 (634kB) pdf
załącznik nr 4 (441kB) pdf
załącznik nr 5 (265kB) pdf
załącznik nr 6 (456kB) pdf
załącznik nr 7 (664kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 lipca 2017, 17:09:34)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (17 lipca 2017, 15:16:23)
Zmieniono: dodano informację o wyniku zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536