zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzony postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot.: Modernizacji drogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp. z o. o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 497 177,86 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt.