zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2016
wartość: 480000,00 zł
termin składania ofert: 22 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie, ul. 700- lecia 41, 88-400 Żnin za szacunkową cenę kredytu (odsetek) w wysokości 129 738,57 zł (marża 1,0%, prowizja przygotowawcza 0 zł). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100% (100 pkt.). 
informacja_o_wyniku_przetargu_IGM_271_11_2016 (420kB) pdf
ogłoszenie_301057_2016 (469kB) pdf
SIWZ_IGM_271_11_2016 (1214kB) pdf
załącznik_nr1 (39kB) word
załącznik_nr2 (107kB) word
załącznik_nr3 (43kB) word - poprawiono omyłkę pisarską:  był załącznik nr 4, jest załącznik nr 3 (w treści oświadczenie nie uległo zmianie)
załącznik_nr4 (52kB) word
załącznik_nr5 (32kB) word
załącznik_nr6 (63kB) pdf
załącznik_nr7 (43kB) pdf
załącznik_nr8 (20kB) pdf
załącznik_nr9 (22kB) pdf
załącznik_nr10 (315kB) pdf
załącznik_nr11 (300kB) pdf
Załącznik nr 12 informacja finansowa zaI kwartał 2014 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=307
Załącznik nr 13 informacja finansowa za II kwartał 2014 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=307
Załącznik nr 14  informacja finansowa za III kwartał 2014 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=307
Załącznik nr 15 informacja finansowa za IV kwartał 2014 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=307
Załącznik nr 16 informacja finansowa za I kwartał 2015 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=313
Załącznik nr 17 informacja finansowa za II kwartał 2015 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=313
Załącznik nr 18 informacja finansowa za III kwartał2015 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=313
Załącznik nr 19 informacja finansowa za IV kwartał 2015 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=313
Załącznik nr 20 informacja finansowa za I kwartał 2016 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=328
Załącznik nr 21 informacja finansowa za II kwartał 2016 - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=328
Załącznik nr 22 Uchwała budżetowa – http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=328
Załącznik nr 23 Wieloletnia prognoza finansowa - http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=328
Załącznik nr 24 opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
załącznik_nr24 (172kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (12 sierpnia 2016, 15:13:21)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (22 sierpnia 2016, 15:14:03)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IGM.271.11.2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 630