zamówienie na:

Dostawa kostki betonowej typu starobruk na potrzeby inwestycji związanej z rewitalizacją Placu 1000-lecia w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.9.2016
wartość: 313000,00
termin składania ofert: 9 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo Kąkolewice dz. Nr 60 oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń: Część I - 116 358,00 zł brutto, uzyskując ocenę 95,25 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert: cena 60% (60 pkt.) jakość i estetyka wykonania 40% (35,25 pkt.) Część II - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie w danej części, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, Część III - 57 121,20 zł brutto, uzyskując ocenę w wysokości 62,91 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 60% (26,91 pkt.) jakość i estetyka wykonania 40% (36 pkt.) Część IV - 33 796,71 zł brutto, uzyskując ocneę w wysokości 63,94 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert cena 60% (26,91 pkt.) jakość i estetyka wykonania 40% (37,25 pkt.)  
informacja_o_wyniku_przetargu_IGM_271_9_2016 (77kB) pdf
ogłoszenie_65089_2016 (1587kB) pdf SIWZ_IGM_271_9_2016 (925kB) pdf załącznik_nr1 (112kB) word
załącznik_nr2 (493kB) pdf
załącznik_nr3 (564kB) pdf
załącznik_nr4 (485kB) pdf
załącznik_nr5 (310kB) pdf
załącznik_nr6 (222kB) pdf
załącznik_nr7_poprawiony (235kB) pdf
załącznik_nr8 (228kB) pdf
załącznik_nr9 (234kB) pdf
załącznik_nr10 (206kB) pdf

Odpowiedzi na pytania wykonawców

1. Pytanie: Prosimy o informację, czy materiał ma być dostraczany wraz z rozładunkiem HDS czy bez (samochód dłużyca)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozdziału 1 SIWZ "Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kostki betonowej typu Starobruk oraz elementów wibroprasowanych, wraz z rozładunkiem na potrzeby inwestycji związanej z rewitalizacją Placu 1000- lecia w Łabiszynie.

1.  2. Pytanie: Czy istnieje możliwość dostarczenia próbki kostki typu Starobruk 6 cm brąz? Na obecną chwile nie posiadamy brązowego Starobruku 8 cm na placu. Pewna gama produktów w tym Starobruk 8 cm brązowy jest robiona na specjalne zamówienie. Górna faktura kostki brązowej 6 cm jest taka sama jak Starobruk 8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość składania próbek kostek o grubości innej niż zawarta w opisie przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający wymaga załączenia do danej kostki, a także do oferty cenowej Wykonawcy, informacji że „załączona próbka (podać nazwę) ma inną grubość niż wymagana przez Zmawiającego, Wykonawca w ramach dostawy zapewni kostki o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.” (informacja załączona do próbki kostki ma być informacją dla komisji przetargowej i na tej informacji nie mają być zamieszczone nazwy, podpisy, które mogłyby sugerować Wykonawcę lub producenta) 

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (1 czerwca 2016, 22:49:04)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (8 lipca 2016, 12:38:11)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536