zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn w 2016 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:Pro - Eko Serwis Sp. z o. o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin za cenę 55 568,75 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 3.10.2016r. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn w 2016 roku, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90%, termin wykonania zamówienia 10%.  

Informacja o wyniku przetargu (350kB) pdf
ogłoszenie_62163_2016 (260kB) pdf
SIWZ_IGM_271_8_2016 (1068kB) pdf
załącznik_nr1 (48kB) word
załącznik_nr2 (492kB) pdf
załącznik_nr3 (638kB) pdf
załącznik_nr4 (52kB) word
załącznik_nr5 (604kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (31 maja 2016, 15:03:32)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (15 czerwca 2016, 14:07:02)
Zmieniono: dodano wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 482