zamówienie na:

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łabiszyn Wieś, Smogorzewo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.7.2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp z o. o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 126 691,48 zł brutto (rękojmia – 60 miesięcy). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łabiszyn Wieś, Smogorzewo, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90% (90 pkt.), rękojmia – 10% (10 pkt.).  
informacja_o_wyniku_przetargu (93kB) pdf
ogłoszenie_105414_2016 (140kB) pdf
SWIZ_IP_271_7_2015 (655kB) pdf
załącznik_nr1 (247kB) word
załącznik_nr2 (221kB) word
załącznik_nr3 (221kB) word
załącznik_nr4 (241kB) word
załącznik_nr5 (813kB) pdf
załącznik_nr6 (373kB) jpg
załącznik_nr7 (15kB) pdf
załącznik_nr8 (25kB) pdf
załącznik_nr9 (327kB) pdf

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania podbudowy gruzu z recyklingu lub tłucznia wapiennego.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ jedynym materiałem do wykonania podbudowy jaki dopuszcza Zamawiający jest tłuczeń wapienny.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (27 kwietnia 2016, 14:13:18)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (24 maja 2016, 09:59:03)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 866