zamówienie na:

Remont elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.4.2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę Remontowo – Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński Józefkowo 25A, 87-630 Skępe za cenę 96 656,80 zł brutto (rękojmia na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Remont elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 91% (91 pkt.), rękojmia – 9% (9 pkt.). 
informacja o wyniku przetargu IP.271.4.2015 (54kB) pdf
ogłoszenie_155710_2015 (224kB) pdf
SIWZ_IP_271_4_2015 (961kB) pdf
załącznik_nr1 (246kB) word
załącznik_nr2 (494kB) pdf
załącznik_nr3 (569kB) pdf
załącznik_nr4 (240kB) word
załącznik_nr5 (229kB) word
załącznik_nr6 (820kB) pdf
załącznik_nr7_zmieniony (162kB) pdf


W związku z omyłką powstałą w załączniku nr 7 SIWZ (przedmiar) Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 7. Zmianie uległy pozycje: 35,36 i 42.  
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
1. Pytanie: Zamawiający w SIWZ określił, iż dokona wyboru koloru z palety barw, dla których współczynnik odbicia światła jest ≥40 %. Przy określeniu ceny farby ta informacja nie jest wystarczająca. Proszę o bardziej precyzyjne określenie koloru, np. według uniwersalnego kolornika NCS.
Odpowiedź: Elewacja zostanie pomalowana w następujących kolorach, (wg. palety barw NCS):
NCS S 2070-Y90R,
NCS S 0520-Y10R,
NCS S 3030-G50Y,
NCS S 2010-G50Y,
w/w kolory zostaną użyte w zbliżonych proporcjach.

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (25 czerwca 2015, 13:24:21)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (9 lipca 2015, 13:14:22)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 859