zamówienie na:

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁABISZYN W 2015 ROKU

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.3.2015
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: IMAK Krzysztof Szymczak ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice za cenę 52 574,65 zł brutto. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2015r. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn w 2015 roku, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 95%, termin wykonania zamówienia 5 %. 
informacja o wyniku przetargu IP.271.3.2015 (108kB) pdf
ogłoszenie (3933kB) pdf

SIWZ (9253kB) pdf

Załacznik 1 (48kB) word

Załacznik 2 (28kB) word

Załącznik 3 (27kB) word

Załacznik 4 (52kB) word

Załacznik 5 (27kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (27 maja 2015, 10:45:55)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (23 czerwca 2015, 14:40:44)
Zmieniono: dodano informacje o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644