zamówienie na:

Dostawa kruszywa ceglano - betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2015r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.20.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo - Transportowe REN - TRANS Sp. z o. o. ul. Budowlana 2 85-874 Bydgoszcz, za cenę 215 496,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę kruszywa ceglano - betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2015r., uzyskując ocenę w wysokości 95 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -90% (90 pkt), dzienna ilość dostawy - 10% (5 pkt.).  
informacja_o_wniku_przetargu_IP_271_20_2014 (45kB) pdf
ogłoszenie_256479_2014 (1068kB) pdf
SIWZ_IP_271_20_2014 (6130kB) pdf
załącznik_nr1_poprawiony (61kB) word
załącznik_nr2 (491kB) pdf
załącznik_nr3 (564kB) pdf
załącznik_nr4 (485kB) pdf
załącznik_nr5 (409kB) pdf

Uwaga!!
Poprawiono załącznik nr1, w wymienionym załączniku Zamawiający omyłkowo podał termin dostawy zamiast ilość dostawy, który jest istotny dla oceny ofert w postępowaniu.

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (11 grudnia 2014, 13:49:07)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (12 stycznia 2015, 14:07:10)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IP.271.20.2014

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 895