zamówienie na:

Dostawa podsypki cementowo - pisakowej na teren gminy Łabiszyn w 2015r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.19.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZEN - BUD Zenon Błażejewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 46, 89-210 Łabiszyn za cenę 137 391,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę podsypki cementowo - pisakowej na teren gminy Łabiszyn w 2015r., uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -90% (90 pkt.), termin dostawy - 10% (10 pkt).  
informacja_o_wniku_przetargu_IP_271_19_2014 (42kB) pdf
ogłoszenie_256477_2014 (162kB) pdf
SIWZ_IP_271_19_2014 (6243kB) pdf
załącznik_nr1_poprawiony (61kB) word
załącznik_nr2 (490kB) pdf
załącznik_nr3 (565kB) pdf
załącznik_nr4 (485kB) pdf
załącznik_nr5 (362kB) pdf

Uwaga!! Poprawiono załącznik nr1, w wymienionym załączniku Zamawiający omyłkowo podał ilość dostawy zamiast termin dostawy, który jest istotny dla oceny ofert w postępowaniu.

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (11 grudnia 2014, 13:37:12)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (12 stycznia 2015, 13:55:41)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IP.271.19.2014

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707