zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na podbudowie tłuczniowej w m. Ojrzanowo dz. nr 88

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.10.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław 2 za cenę 232 266,80 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na podbudowei tłuczniowej w m. Ojrzanowo dz. nr 88, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  
informacja_o_wniku_przetargu_IP_271_10_2014 (56kB) pdf
ogłoszenie_243152_2014 (3058kB) pdf
SIWZ_IP_271_10_2014 (8192kB) pdf
załącznik_nr1 (52kB) word
załącznik_nr2 (490kB) pdf
załącznik_nr3 (598kB) pdf
załącznik_nr4 (52kB) word
załącznik_nr5 (41kB) word
załącznik_nr6 (782kB) pdf
załącznik_nr7 (152kB) pdf
załącznik_nr8 (156kB) pdf
załącznik_nr9 (43kB) word
załącznik_nr10 (4686kB) jpg
załącznik_nr11a (417kB) jpg
załącznik_nr11b (423kB) jpg
załącznik_nr11c (428kB) jpg
załącznik_nr12 (134kB) pdf
załącznik_13a (251kB) pdf
załącznik_13b (159kB) pdf
załącznik_13c (155kB) pdf
załącznik_13d (195kB) pdf
załącznik_13e (167kB) pdf
załącznik_13f (231kB) pdf
załącznik_13g (186kB) pdf
załącznik_13h (161kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Pytanie:
W rozdziale 4 pkt. 1 b – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający żąda od Wykonawców wykazania wykonania i ukończenia minimum dwóch robót budowlanych polegających na powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją na podbudowie tłuczniowej o wartości min. 350 000 zł. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna referencje na łączną kwotę 350 000 zł na wykonanie minimum dwóch robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu (rozdział 4 pkt. 1 lit. b) uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie i ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji drogi w technologii nawierzchni powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na podbudowie tłuczniowej o wartości min. 350 000 zł, jako wartość łączną robót. 

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (21 lipca 2014, 13:30:09)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (19 sierpnia 2014, 14:44:31)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IP.271.10.2014

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160