zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.8.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S. A. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włocławek za cenę: Cześć 1: 183 695,04 zł Część 2: 398 847,54 zł Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  
informacja_o_wniku_przetargu_IP_271_8_2014 (71kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_143999_2014 (48kB) pdf
ogłoszenie_216112_2014 (2004kB) pdf
SIWZ_IP_271_8_2014_zmieniony (1161kB) pdf
załącznik_nr1 (37kB) word
załącznik_nr2_zmieniony (115kB) word
załącznik_nr3 (491kB) pdf
załącznik_nr4 (399kB) pdf
załącznik_nr5 (39kB) word
załącznik_nr6 (598kB) pdf
załącznik_nr7 (274kB) pdf
załącznik_nr8_zmieniony (261kB) pdfZMIANY W SIWZ

- Rozdział 3 SIWZ:
Było: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 1.09.2014r. do 30.06.2017r.
Jest: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 1.09.2014r. do 31.12.2016r

- Rozdział 10 pkt. 1 SIWZ:
Było: „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 07.07.2014r. godz. 10:15
Jest: „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 09.07.2014r. godz. 10:15

- Rozdział 11 pkt. 1
Było: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 15, w terminie do dnia 07.07.2014  roku o godz. 10:00
Jest: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 15, w terminie do dnia 09.07.2014  roku o godz. 10:00

- Rozdział 11 pkt. 2
Było: Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 07.07.2014 roku o godz. 10:15
Jest: Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 09.07.2014 roku o godz. 10:15
 
- Załącznik nr 2 do SIWZ
dokonano zmian w załączniku nr 2 w podsumowaniach

- Załącznik nr 8 do SIWZ
dokonano zmiany terminu obowiązywania umowy
 
W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI DOKONANYMI W SIWZ, ZAŁĄCZNIKACH ORAZ OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 09.07.2014r. (ŚRODA) DO godz. 10:00

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (27 czerwca 2014, 12:59:18)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (6 sierpnia 2014, 13:35:54)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1961