zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.7.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16 89-210 Łabiszyn za cenę 262 233,07 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka2, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  
informacja_o_wniku_przetargu (70kB) pdf
ogłoszenie_192538_2014 (1929kB) pdf
SIWZ_IP_271_7_2014 (8276kB) pdf
załącznik_nr1 (52kB) word
załącznik_nr2 (490kB) pdf
załącznik_nr3 (598kB) pdf
załącznik_nr4 (41kB) word
załącznik_nr5 (52kB) word
załącznik_nr6_zmieniony (345kB) pdf
załącznik_nr7 (753kB) pdf

ZMIANY W SIWZ:
Zamawiając dokonał zmiany załącznika nr 6 do SIWZ, dodano pozycje związane z położeniem siatki i tynku na ościeżach budynku. (poz. 19 i 20)


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:


1. Pytanie: Podany przez Zamawiającego termin zakończenia prac przypada na dzień 31 sierpnia 2014. Biorąc pod uwagę zakres oraz obmiar robót, termin wydaje się trudny do dotrzymania. Należy wziąć pod uwagę względy technologiczne należytego wykonania prac, oraz możliwości wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Czy termin wykonania może ulec wydłużeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia robót.
 
2. Pytanie: Czy brak styropianu na cokole budynku pod tynkiem mozaikowym jest wynikiem pomyłki autora przedmiaru? Jeżeli tak to prosimy określić określić grubość i rodzaj styropianu.

Odpowiedź: Zamawiający przewidział styropian na cokole budynku i zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (przedmiarem) jest on uwzględniony.

3. Pytanie: Ilość listew cokołowych: 547 m wydaje się przesadzona; prosimy o podanie ewentualnej skorygowanej ilości.

Odpowiedź: Ilość listem cokołowych podana w przedmiarze jest prawidłowa. Zamawiający przewiduje położenie listew w dwóch miejscach (start cokołu oraz start ściany)

4. Pytanie: Prosimy o określenie kolorystyki elewacji.

Odpowiedź: Zamawiający dokona wyboru koloru z palety barw, dla których współczynnik odbicia światła jest:  ≥ 50 %.  

5. Na ościeżach budynku policzony jest jedynie styropian gr 2 cm; brak siatki i tynku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w załączniku nr 6 do SIWZ, która uwzględnia w/w zapisy.

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 czerwca 2014, 14:29:20)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (23 czerwca 2014, 13:10:39)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1376