zamówienie na:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.6.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa Oddział Toruń ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 90 663,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

informacja_o_wniku_przetargu (52kB) pdf
ogłoszenie_192624_2014 (2081kB) pdf
SIWZ_IP__271_6_2014 (8958kB) pdf
załączmik_nr1 (80kB) word
załącznik_nr2 (292kB) pdf
załącznik_nr3 (317kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 czerwca 2014, 14:11:36)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (3 lipca 2014, 14:49:35)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1021