zamówienie na:

Odnowa elewacji na kościele oraz budowa chodnika wokół kościoła w Jabłówko

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16 89-210 Łabiszyn za cenę 112 434,95 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odnowę elewacji na kościele, oraz budowę chodnika wokół kościoła w Jabłówku uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.