zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.4.2014
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski, Szybka 30, 88-200 Radziejów za cenę całkowitą 51 275,81 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.