zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.1.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: DARTE MONTAŻ Robert Kiszkowski za cenę całkowitą 69 495,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę wraz z montaże stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%. 

ogłoszenie_190490_2014 (156kB) pdf
Informacja o wyniku przetargu (496kB) pdf

ogłoszenie_49831_2014 (308kB) pdf
SIWZ_IP__271_1_2014 (7543kB) pdf
załącznik_nr1 (52kB) word
załącznik_nr2 (491kB) pdf
załącznik_nr3 (600kB) pdf
załącznik_nr4 (597kB) pdf
załącznik_nr5 (741kB) pdf
załącznik_nr6_str_1 (300kB) jpg
załącznik_nr6_str_2 (222kB) jpg
załącznik_nr7 (331kB) pdf
protokół z otwarcia kopert z ofertami (796kB) pdf


Odpowiedzi na Pytania Wykonawców

1. Pytanie: Zamawiający wymaga do ofert aprobatę techniczną. Informuję, że ważność większości aprobat technicznych już wygasła, a obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawa wprowadzenia okien do obrotu jest deklaracja właściwości użytkowych. W celu poświadczenia że wykonawca wykona okna z profili klasy A można załączyć przekroje profili lub złożyć odpowiednie oświadczenie. W związku z tym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Zmawiający wymaga, aby okna spełniały wymagania dopuszczające je do użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Pytanie: Czy istniejące okna są typu zespolonego czy skrzynkowego?

Odpowiedź: Zespolonego.

3. Pytanie: Proszę o określenie normy według, której opisany jest współczynnik dla szyb zespolonych. Czy jest to wg normy EN 674 gdzie można zastosować standardową powłokę niskoemisyjną, czy wg normy EN 673. Gdzie dla osiągnięcia wartości nie wyższej niz 1.0 konieczne jest stosowanie nowszej generacji powłok.

Odpowiedź: Zamawiający nie określił normy jaką kierować powinien się Wykonawca. Wykonawca powinien kierować opisem przedstawiony w SIWZ, gdzie oprócz współczynnika dla szyb zespolonych podane są także wartości jakie powinna spełniać cała konstrukcja.
 
4. Pytanie: Czy stolarka okienna (profili) w zespole szkół w Lubostroniu może być w klasie B?
Odpowiedź: Nie.

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (7 marca 2014, 15:25:23)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (5 czerwca 2014, 12:52:02)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1838