zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2014r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.15.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowe „AUTOTRANSPORT” Paweł Konopa, Smerzyn 60A, 89-210 Łabiszyn za cenę całkowitą 288 189,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Usługi sprzętowo – transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2014r. uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%.